+982637304345 info@roshanflourmill.com
Choose your language

آرد روشن تهران

آرد ستاره ممتاز (آرد 22%)

آرد ستاره در دو گروه مختلف جهت تهیه انواع نانهای فانتزی و انواع كیك و شیرینی ، فرآورده های حجیم و نیمه حجیم، قابل تولید است.

این آردها با رنگ، پروتئین و خاکستر مناسب برای تولید محصولات متنوع مورد استفاده قرار می گیرد.